Lefkoşa Tüp Bebek Merkezi

Kıbrısta TESE ve Mikro-TESE


Semen analizinde hiç sperm saptanmayan erkeklerde testis biyopsisi uygulanabilir. Bu işlemle sperm yokluğunun sebebinin ne olduğu ortaya çıkar. Tıkanıklık mı yoksa sperm üretimi olmadığı için mi semende sperm görülemediği ortaya çıkar. TESE sperm yapımında şiddetli bozukluk olan kişilerde testisin içindeki sperm üreten küçük odakları bulmak için başvurulan bir yöntemdir.

Testisin birkaç değişik bölgeden 1-2 milimetre boyutunda parçalar alınarak sperm varlığı araştırılır. Alınan parçalar mikroskop altında belirli işlemlerden geçirildikten sonra embriyolog tarafından analiz edilir. İşleme uygun sperm olup olmadığı bu şekilde onaylanır.

Mikrotese ise mikroskop altında sperm üretilen tüplerden sperm bulma işlemidir. Bu yöntemle tıkanıklığa bağlı olmayan yani sperm yapımında problem olan olgularda %36-%68 arasında sperm bulma şansı vardır. Mikrotese yöntemi ile daha az testis dokusu alınır ve biyopside sperm bulma şansı artar.

Yani klasik TESE işlemine göre bu şansı daha yüksek bir işlemdir. Ayrıca diğer bir avantajı biyopsi yapılırken testis dokusu bölgesindeki damar yaralanmalarını en aza indirir ve küçük parçalarda embriyologun daha kolay sperm bulmasına yardımcı olur.